Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2019 memberikan pedoman penting mengenai penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam